Problem rodnog nasilja iz vizure Ive Andrića

Анализа, Есеј/ Essay, Илустрације/ Gallery

Objavljeno u časopisu Plezir, april 2021.

masha.jpg

Ivo Andrić nam je svima poznat po realističkim i psihološkim mahinacijama u svojim romanima i pripovetkama. U priči „Zlostavljanje” ove mahinacije dostižu vrhunac opisujući život psihički zlostavljane žene.

Nasilje koje trpi glavna junakinja priče nije fizičko, već – psihološko ili mentalno.