Седам грехова и једна нада, Пандора

Поезија/ Poetry

Отвори кутију, Пандора, и имаћеш мене.

Примети да сам је испунио ослушкујући товје очи,

Читајући твоје усне и удишући твоју кожу.